top of page

Wat is judo?

Judo

Judo is een ideale vorm van zelfverdediging die letterlijk ‘de zachte weg’ betekent.

Met een grote variatie aan worpen, houdgrepen, armklemmen en verwurgingen leert men zich verdedigen tegen alle mogelijke aanvallen.

Wie judo beoefent probeert zijn trainingspartner uit evenwicht te brengen en wie uit evenwicht is, kan geworpen worden. Hierbij staat veiligheid steeds voorop. Het eerste wat aangeleerd wordt, is vallen op een veilige manier. Klemmen en verwurgingen worden pas op een latere leeftijd aangeleerd. Klemmen gebeuren enkel op de elleboog, één van de sterkste gewrichten in ons lichaam, en niet op bv. de pols, knie of nek zoals in andere gevechtsporten.

Respect voor je trainingspartners en tegenstrevers is eigen aan het judo, je past je aan het technisch niveau van je trainingspartner aan en leert omgaan met verschillen. Competitie kan maar als je de knepen van het vak onder de knie hebt en dat kost tijd. Winnen is leuk maar ook verliezen moet je leren. Discipline op de mat hoort erbij.

Wie judo beoefent wordt zelfbewust, assertief en zelfverzekerd, de judoka krijgt ‘karakter’. Wie een zwarte gordel wil behalen moet doorzettingsvermogen en geduld tonen.

Kortom, judo draagt bij aan de algemene ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen en brengt enkele belangrijke normen en waarden bij aan de judoka.

Jigoro Kano

Judo werd ontwikkeld in Japan rond 1882 door Jigoro Kano.

Kano was een klein tenger mannetje die om zich te kunnen verdedigen les volgde aan verschillende ju-jitsu scholen. Deze waren wijd verspreid in Japan en er waren verschillende stijlen: tai-jitsu, yawara, torite, kogusoku, mawari, … Kano vond deze oude vechtsporten voorbijgestreefd en niet meer passen in de modernere tijden waarin Japan terecht gekomen was. Uit het ju-jitsu ontwikkelde hij het Kodokan Judo.

Judo is in tegenstelling tot de oude ju-jitsu stijlen meer dan zomaar vechten. Kano nam de beste elementen uit het ju-jitsu over maar voegde er ook heel wat aan toe. De bedoeling van Kano was niet alleen de beste zelfverdediging te ontwikkelen maar ook van de beoefenaars betere mensen te maken. Zo streven we in judo het meest nuttige gebruik van geest en lichaam na.

In de beginjaren werd het judo geminacht door de traditionele scholen. Maar al vlug moesten de traditionele stijlen hun meerdere erkennen in de judoka’s van de Kodokan. De leerlingen van Kano vochten zich een ijzeren reputatie op alle prestigieuze ju-jitsu tornooien in Japan.

Het judo groeide uit tot de beste en één van de meest beoefende gevechtskunsten in de wereld.

bottom of page