top of page

Jeugdvriendelijk

Sinds sportjaar 2013-2014 werd onze club bekroond met het embleem van 'Jeugdvriendelijke Judoclub'.

Het jeugdjudofonds is een project georganiseerd door Judo Vlaanderen met de steun van de Vlaamse Overheid en Sport Vlaanderen om de kwaliteit van het jeugdjudo op een nog hoger niveau te brengen.

De clubs worden grondig geëvalueerd op basis van het aantal jeugdleden, het jeugdsportbeleid, het trainersaanbod, het wedstrijdaanbod, het aanbod op maat, ethisch verantwoorde sportbeoefening, gezond sporten en promotie.


Als club zijn we blij met deze erkenning en blijven we er naar streven om onze jeugd de best mogelijke judo-ervaring te laten beleven .

bottom of page